شرکت های حوزه ی تجهیزات پزشکی به چه استانداردهایی نیاز دارند؟

کارگزار کریدور فناوری تا بازار پاسخ می دهد:

شقایق رمضان مدیر عامل شرکت رابین سنجش ایرانیان، کارگزار کریدور فناوری تا بازار است. این شرکت با عنوان کارگزار استانداردهای سیستمی و محصولی از سال 96 به صورت تخصصی در حوزه ی تجهیزات پزشکی فعالیت می کند. مهندس رمضان در پادکست زیر برای مخاطبین کریدور فناوری تا بازار توضیح می دهد که انوع استانداردها چطور تقسیم بندی می شوند؟ هریک دقیقا بر چه بخشی از کسب و کار شرکت ها نظارت می کنند؟ و شرکت های هر حوزه نیاز به کدامیک از این استانداردها دارند؟

 

کارگزاران استاندارد و گواهینامه ی کریدور فناوری تا بازار، تمام مراحل نوشتن تکنیکال فایل مطابق با الزامات اداره کل تجهیزات پزشکی را برای شرکت ها انجام می دهند. لازم به ذکر است تمام مجوزهایی که در سازوکار طراحی شده توسط کریدور که شرکت ها اخذ می کنند، مشمول حمایت های دولتی می شوند، تحت نظارت دقیق کریدور قرار دارند و کاملا و معتبر هستند.

 

 

صفحه اصلی
ورود