حضور مدیر توسعه کسب و کار کریدور فناوری تا بازار در رویداد دیدار

دیدار با هدف شبکه سازی فعالان حوزه مالکیت فکری توسط کانون مدیریت دارایی‌های فکری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری برگزار شد.

افراد حاضر در رویداد دیدار:

در رویداد دیدار علاوه بر فعالان حوزه مالکیت فکری، از افراد فعال در حوزه های مرتبط با موضوع مالکیت فکری هم دعوت شده به عمل آمده بود تا نظرات خود را حول اثر مالکیت فکری در حوزه تخصصی خود بیان کنند. در این رویداد مسئولین زیر نقطه نظرات خود در موضوع مالکیت فکری را بیان کردند:

  • شقایق حق جوی جوانمرد، رئیس مرکز توسعه فناوری های راهبردی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری
  • سیامک اسلامی، رئیس اداره مالکیت معنوی
  • مهدی زاهدی، رئیس انجمن علمی حقوق مالکیت فکری
  • عبدالمجید مرشدی، مدیر کل تامین مالی و سرمایه گذاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان
  • مجتبی توانگر، رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی
  • رضا ایجادی مدیر توسعه کسب و کار کریدور فناوری تا بازار
  • میترا امین‌لو، مدیر کانون مدیریت دارایی‌های فکری و دبیر کارگروه توسعه دارایی‌های نامشهود معاونت

رضا ایجادی مدیر توسعه کسب و کار کریدور فناوری تا بازار

رضا ایجادی مدیر توسعه کسب و کار کریدور فناوری تا بازار ضمن ابراز خرسندی از برگزاری رویداد دیدار، به اثر پررنگ مالکیت فکری روی صادرات دانش بنیان اشاره کرد. وی گفت: اقسام مالکیت فکری روی کیفیت و کمیت صادرات دانش بنیان اثر مستقیم دارد. این مساله طبق مطالعات باشگاه شرکت های صادراتی دانش بنیان روی حدود 1000 شرکت ثابت شده است.

ایجادی ادامه داد: باشگاه شرکت های صادراتی دانش بنیان سال گذشته حدود 1300 شرکت صادراتی با محصول دانش بنیان را مورد ارزیابی قرار داد و طبق نتایج آن، شرکت ها را در گروه های پنج ستاره، چهار ستاره، سه ستاره، دوستاره و مستعد صادراتی طبقه بندی شدند. با یک نگاه به این گروه ها می توان به تفاوت معنادار تعداد پتنت شرکت های پنج ستاره نسبت به سایر گروه ها پی برد. متوسط تعداد پتنت های ثبت شده در شرکت های دانش بنیان صادراتی چندین برابر سایر شرکت ها است.

وی در ادامه به ذکر تجربیات شرکت های صادراتی دانش بنیان و نقش، جایگاه و اهمیت اقسام مالکیت فکری در موفقیت آن ها پرداخت.

صفحه اصلی
ورود