عملکرد سال 94 (از فروردین ماه تا پایان آذر ماه 94) پیشخوان مشاوره موسسه خدمات توسعه فناوری تا بازار

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email

عملکرد پیشخوان مشاوره در 9 ماهه نخست سال 94
در این بخش می‌توان روند برگزاری جلسات مشاوره را به تفکیک هر ماه و همچنین به تفکیک هر ایستگاه مشاهده نمود.

filereader.php?p1=main_448a94929572d9bc1
filereader.php?p1=main_448a94929572d9bc1

همان‌گونه که آمار نشان می‌دهد مشاوره بازرگانی و فرآیند صادرات با تعداد 53 مشاوره بیشترین درخواست را به خود اختصاص داده است. آمار برگزاری جلسات مشاوره در ایستگاه‌ها و ماه‌های مختلف به‌صورت تجمعی در جدول زیر قابل مشاهده است.

شرکت- جلسه

بازرگانی

حقوقی

مالیاتی

بیمه

مدیریت

حمل‌ونقل

مبادلات ارز

جمع

جمع تجمعی

خرداد

8

 

 

2

 

 

 

10

10

تیر

9

6

1

 

2

3

 

21

31

مرداد

5

2

 

2

1

 

 

10

41

شهریور

5

4

1

 

 

 

 

10

51

مهر

6

1

1

2

2

 

 

12

63

آبان

11

1

1

 

1

1

1

16

79

آذر

9

3

 

 

1

 

 

13

92

جمع

53

17