اصلاح آیین‌نامه حمایت از نگارش طرح کسب و کار

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email

آیین‌نامه حمایت از نگارش طرح کسب و کار با هدف تسهیل در پرداخت حمایت به شرکت‌های نانویی در واحد تجاری سازی کریدور خدمات فناوری تا بازار مورد بازنویسی قرار گرفت.
هدف از بازنویسی این آیین‌نامه، تسهیل در دریافت خدمات حمایتی کریدور به شرکت‌هاست.
بر این اساس، در گذشته شرکت‌های متقاضی در پایان انجام خدمت، پس از هزینه‌کرد و ارزیابی کیفی گزارش، از سهم حمایتی موسسه برخوردار می شدند؛ پس از بازنگری در این آیین‌نامه، شرکت‌ها در سه مرحله با توجه به قرارداد خود با کارگزار، از این حمایت بهره‌مند می‌شوند و سهم حمایتی کریدور را دریافت می‌نمایند.
همچنین دراین آیین‌نامه، سقف حمایتی برای طرح‌های کسب و کاری که شامل برنامه‌ریزی راهبردی و تدوین استراتژی هستند تا میزان 20 درصد افزایش یافته است.

صفحه اصلی
ورود