رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران: سرمایه گذاری در زمینه ثبت پتنت های بین المللی ضروری است

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email


 رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران با اشاره به حمایت مالی
دولت در قانون برنامه چهارم توسعه، خواستار احیای مجدد این حمایت ها در برنامه ششم
توسعه کشور شد و گفت : سرمایه گذاری در زمینه ثبت پتنت های بین المللی ضروری است .

به
گزارش
روابط عمومی کریدور خدمات فناوری، دکتر
محمدجعفر صدیق رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران با اشاره به اهمیت ثبت مالکیت
معنوی دانش های فنی در  فرآیند تحول اقتصاد
کشور به اقتصاد دانش بنیان گفت :ثبت مالکیت معنوی یکی از شاه کلیدها و گذرگاه های
اصلی این فرآیند به شمار می آید
.

 وی دهه های آینده را دوران نبرد پتنت ها توصیف کرد و گفت: در عرصه های
اقتصادی، شرکت هایی که پتنت های خوبی نداشته باشند، محکوم به فنا خواهند بود از
همین رو کشور ما باید روی ثبت پتنت سرمایه گذاری جدی کند
.

 صدیق حمایت و افزایش ثبت پتنت را از رویکردهای جدی دانشگاه تهران برشمرد و
بیان کرد: اکنون عمده تمرکز دانشگاهیان ثبت اختراع و پتنت است تا بتوانند از
مزایای بنیاد ملی نخبگان یا تسهیلات سربازی استفاده کنند درحالی که این سرمایه ها
می تواند ریشه و مبنای اقتصاد آینده باشد
.

 وی عدم کیفیت و اعتبار لازم را از چالش های پتنت های داخلی ذکر کرد و گفت:
در مذاکراتی که با رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور داشتیم، قرار شد با همکاری
یکدیگر کیفیت پتنت های داخلی را بالا ببریم تا بتوانیم دانش هایی راکه پتانسیل
خوبی برای تبدیل به فناوری دارند، به پتنت تبدیل کنیم
.

 رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران ادامه داد: هرچند، ثبت پتنت های بین المللی هزینه زیادی دارد اما کشورمان
باید در این زمینه نیز سرمایه گذاری بیشتری انجام دهد زیرا در غیر این صورت، هنگام
فعال شدن در اقتصاد جهانی، شرکت ها محدود می شوند و بعضا از بین خواهند رفت
.

 

صفحه اصلی
ورود