کریدور خدمات فناوری برای اخذ استانداردهای بین المللی از شرکت های دانش بنیان غیر صادراتی حمایت می کند

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email

 

 


 

 اخذ گواهینامه‌ها و تأییدیه‌های معتبر توسط شرکت‌های دانش‌بنیان
جزو مهمترین ابزارهای جذب مشتری در سطح ملی و بین‌المللی از طریق تضمین کارایی،
ایمنی و کیفیت محصولات است.

در همین راستا کریدور خدمات فناوری با هدف توانمندسازی شرکت‌ها جهت ورود محصولات دانش‌بنیان
به بازارهای داخلی و خارجی و افزایش قابلیت رقابت آنها با نمونه‌های خارجی و
محصولات داخلی نامرغوب، علاوه بر معرفی متخصصین و نهادهای دارای صلاحیت و معتبر
برای ارائه خدمات، بخشی از هزینه‌های دریافت استاندارد‌ها و مجوزها را به شرکتهای
دانش بنیان غیر صادراتی پرداخت می کند.

به گزارش روابط عمومی کریدور خدمات فناوری، این حمایت از شرکت های دانش بنیانی که مورد تایید «کارگروه ارزیابی و
تشخیص صلاحیت شرکتها و موسسات دانش بنیان» باشند و برای فروش داخلی محصولات دانش
بنیان خود، نیاز به استاندارد، مجوز یا گواهینامه مشخصی داشته باشند صورت می گیرد.

همچنین استاندارد‌‌ها و مجوزهایی مشمول این حمایت
هستند که از طریق کارگزاران صادر شوند و یا صلاحیت مشاوران و صادرکنندگان آنها به
تأیید کریدور خدمات فناوری رسیده باشد.

حمایت های کریدور خدمات فناوری شامل اخذ نواع
استانداردهای سیستسم های مدیریتی، انواع گواهینامه های انطباق محصول و یا
استاندارد محصول اروپا (
CE Mark
استاندارد محصول روسیه
GOST و یا
سایر استانداردها، گواهینامه ها و نشان‌های محصول بنا بر نیاز شرکت خواهد بود؛ همچنین
انجام آزمایش‌های مربوط به انجام آزمون‌های عملکردی موردنظر دستگاه‌ها و
کارفرماهای داخلی مشمول استفاده از این حمایت می شود.

مطابق با دستورالعمل حمایتی کریدور خدمات فناوری،50% از هزینه های
مشاوره، پیاده سازی، انجام آزمون های خارج از شرکت و اخذ استانداردهای سیستمهای
مدیریتی و محصولی، تا سقف 100میلیون ریال برای هر شرکت پرداخت می شود.

همچنین 50% از هزینه انجام آزمایش‌های مربوط به انجام آزمون‌های عملکردی موردنظر دستگاه‌ها و
کارفرماهای داخلی
تا سقف
20 میلیون ریال مشروط به عدم استفاده از تخفیفات «
شبکه آزمایشگاهی فناوریهای راهبردی» برای همان آزمون مورد حمایت قرار می گیرد.

گفتنی است هزینه تمدید یا تجدید استاندارد‌ها یا هزینه نگهداری آن‌ها
(مانند ممیزی‌های مراقبتی و …) و هزینه‌های ایاب و ذهاب، اقامت و غذای ممیزان و
مشاوران و همچنین سایر هزینه‌های مازاد از جمله تجدید آزمون، ممیزی مجدد و هزینه‌های
قانونی (مانند مالیات بر ارزش افزوده، بیمه و …) مشمول حمایت‌ نمی‌گردد.

شرکت‌های دانش بنیان برای
دریافت این خدمات  می‌توانند به سامانه
الکترونیکی 
tms.daneshbonyan.ir
مراجعه نموده و درخواست استفاده از خدمات
اخذ استاندارد‌ها و مجوزها را تکمیل و ثبت نمایند ؛ پس از تکمیل درخواست و ارائه
مستندات لازم در سامانه، کارشناس مربوط هماهنگی لازم با شرکت را به عمل خواهد
آورد. 

صفحه اصلی
ورود