راهنمای استفاده از خدمات تجاری سازی

پیش از ورود به کارتابل خود و ثبت درخواست، سند زیر را مطالعه بفرمایید:

فایل راهنمای ثبت درخواست (شرکت های دانش بنیان، خلاق و نانویی)

filereader.php?p1=main_78599465396d1d85b2bf75311570883b.jpg&p2=static_page&p3=1&p4=1