درباره ی ما

 

موسسه خدمات توسعه فناوری تا بازار ایرانیان به اختصار "کریدور فناوری تا بازار" در سال 1390 با هدف تسهیل مسیر فناوری تا بازار برای شرکت های دانش بنیان، نانویی، خلاق و فناور تاسیس گردید. خدمات کریدور فناوری تا بازار از محل حمایت های دولتی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تامین می شود و تا سقف معینی برای شرکت های دانش بنیان، نانویی، خلاق و فناور رایگان است.

  • مشاوره کسب و کار
  • خدمات تجاری سازی
  • اخذ استانداردها و گواهینامه ها
  • صادرات
  • طراحی صنعتی

از جمله خدمات کریدور فناوری تا بازار است.