اعزام هیئت تجاری به ازبکستان

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email

مرکز تعاملات بین‌المللی علم و فناوری ریاست جمهوری در نظر دارد، هیاتی متشکل از شرکت‌های دانش‌بنیان صادراتی به ازبکستان اعزام کند. این شرکت ها که در انرژی فعال هستند، جهت بازدید از زیرساخت‌های حوزه انرژی و بررسی و امکان‌سنجی فرصت‌های مشارکت در موضوعات انرژی‌های تجدید‌پذیر (خورشیدی و بادی) و تولید برق به ازبکستان اعزام می شوند. خانه نوآوری و فناوری ایران در ازبکستان انجام این ماموریت را بر عهده گرفته است.

ازبکستان با جمعیت 35 میلیون نفری برنامه جامعی برای افزایش ظرفیت تولید برق و حرکت مداوم به سمت:

  • انرژی‌های تجدید‌پذیر (خورشیدی و بادی)
  • نوسازی مداوم تاسیسات برق
  • نوسازی شبکه‌های تولید برق
  • نوسازی شبکه انتقال و توزیع برق

را آغاز نموده است. با توجه به اینکه، گاز همچنان ستون اصلی تولید برق در این کشور می‌باشد، این اعزام بستر مناسبی برای مشارکت در این حوزه به شمار می‌رود. ازبکستان دارای ذخایر هیدروکربنی فراوانی است و جایگاه نوزدهم دنیا از نظر ذخایر گاز طبیعی را داراست.

صفحه اصلی
ورود