آیین‌نامه جدید


خدماتی که کریدور خدمات فناوری به شرکتها ارائه می کرد قبل
از تصویب این آیین نامه ها به شرکت های نانویی محدود می شد که در مورد خدمات تجاری
سازی داخلی و بین المللی می توانستند از کریدور حمایت بگیرند. یعنی شرکتهای نانویی
از تمام خدمات تجاری سازی بهره مند بودند و توسط ستاد نانو حمایت می شدند.

بعد از تاسیس و شکل گیری کریدور صادرات، خدمات صادراتی و
تجاری سازی بین المللی شرکتهای دانش بنیان را حمایت می کرد که محل حمایت آن هم
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری بودکه خدمات هم بیشتر حضور در نمایشگاههای بین
المللی ، پاویونها و مشاوره ها بود

 با توجه به افزایش
درخواسته‌های شرکت های دانش بنیان در حوزه تجاری سازی غیر صادراتی، از کریدور
انتظار داشتند تا علاوه بر خدمات بین المللی ، خدمات تجاری سازی داخلی را نیز برای
آنها برنامه ریزی کند مثل مشاوره‌های حقوقی ابتدایی ، مشاوره های بیمه و مالیاتی تا
سایر خدمات تجاری سازی پیچیده
تر مثل گرفتن استانداردها و مجوزها برای شرکت‌های دانش
بنیان غیر صادراتی.

با تصمیم‌گیری‌هایی که در معاونت علمی و فناوری ریاست
جمهوری و واحد تجاری سازی کریدور انجام شد سه خدمت به صورت آزمایشی در مرحله اولیه
به تصویب رسید که برای شرکتهای دانش بنیان مورد حمایت قرار گیرد در کنار خدمات
صادراتی که این شرکتها از کریدور صادرات دریافت می کنند.

اولین خدمتی که تصمیم گرفته شد به شرکت‌های دانش بنیان غیر
صادراتی ارائه شود، بحث پیشخوان مشاوره ایستگاههای داخلی برای شرکتهای دانش بنیان
بود .این ها برای مرحله اول در نظر گرفته شد و اگر در آینده نیازهای شرکتهای دانش
بنیان  را پوشش ندهند موارد دیگری نیز
اضافه خواهد شد.

یکی از این ایستگاه‌ها مشاوره حقوقی بود از انواع قرارداد
ها و نحوه نگارش هر نوع قراداد حتی نحوه شراکت با شرکای داخلی، مشاوره انواع اسناد
تجاری مثل چک و سفته، حوزه قانون تجارت و دعاوی تجاری، تغییرات اساسنامه ای
واگذاری سهام و تغییر هیات مدیره و … که شرکتها با آن سرو کار دارند.

حوزه قانون تجارت و دعاوی تجاری، تغییرات اساسنامه ای
واگذاری سهام و تغییر هیات مدیره و …

در ایستگاه مالی و حسابداری، مشاوره در زمینه تنظیم کلیه
صورت‌های مالی، نحوه تهیه گزارشات فصلی خرید و فروش ، مشاوره مالیاتی و تحریر
دفاتر قانونی و نگارش هر نوع لایحه اعتراض به جرایم مالیاتی و حل اختلاف با ممیزان
مالیاتی به شرکتهای دانش بنیان ارائه خواهد شد.

همچنین در ایستگاه مشاوره بیمه تامین اجتماعی نیز شرکت‌های
دارای گواهی دانش‌بنیان می‌توانند در زمینه پرداخت حق بیمه، نرخ‌ها و تعرفه‌های بیمه
و نرم افزارهای مرتبط، تنظیم لایحه کاهش جرایم عدم پرداخت حق بیمه، مفاصاحساب، تعرفه‌ها
و میزان حق بیمه قراردادهای تجاری و پژوهشی، بیمه بیکاری و بازنشستگی از خدمات پیشخوان
استفاده کنند.

نیاز به مشاوره در
زمینه واردات از نیازهای اساسی شرکت های دانش بنیان غیر صادراتی است و این شرکتها
می توانند سوالات خود را در خصوص واردات، ترخیص کالا و اخذ کارت بازرگانی، چگونگی تکمیل
اظهارنامه یا پروانه گمرکی کالاهای وارداتی و فرایند انجام واردات و نحوه استفاده از
پنجره واحد تجارت فرامرزی گمرک جمهوری اسلامی ایران از مشاوران کریدور مطرح نموده
و از راهنمایی‌های آنان استفاده کنند.

در ایستگاه مشاوره مدیریت خدماتی از قبیل مشاوره در زمینه مدیریت
منابع انسانی، اثر بخشی نقش مدیران در موفقیت و پیشبرد اهداف مجموعه دانش بنیان،
طراحی ساختار سازمانی مجموعه ، طراحی انواع مدلهای کسب و کار برای شرکتهای دانش
بنیان با توجه به محصول و حوزه صنعتی فعالیت، 
به  شرکتهای دانش بنیان ارائه می
شود.

استفاده از خدمات هر کدام از ایستگاههای مشاوره نام‌برده
برای شرکتهای دانش بنیان تا دو جلسه در هر ماه به صورت 100 درصد رایگان و با حمایت
کریدور خدمات توسعه فناوری تا بازار انجام می شود و چنانچه شرکت دانش بنیانی به
بیش از دو جلسه مشاوره در ماه در هر کدام از ایستگاه‌ها نیاز داشته باشد باید
هزینه جلسات مشاوره رو پرداخت کند.

خدمت حسابداری آیین نامه خدمات حسابداری برای شرکتهای
نانویی خیلی از شرکتها بعد از شکل گیری نمی توانند واحد مالی را در شرکت خود
مستقرکنند و حسابدار استخدام کنند این خدمت برای این دسته از شرکت ها در نظر گرفته
شد که تازه شکل گرفته اند و واحد مالی ندارند و به هر دلیلی نیاز دارند که خدمات
مالی آنها توسط یک شرکت دیگر انجام شود سه سال مالی با سقف های حمایتی مختلف از
شرکتهای نانویی حمایت می شود در حال حاضر به صورت آزمایشی برای شرکتهای دانش بنیان
برای یکسال مالی به میزان 50 درصد تا سقف 3 میلیون تومان کریدور بر اساس این آیین
نامه می تواند از این شرکتها حمایت کند.

اگر شرکتی بخواهد خدمات حسابداری را به صورت یکسال مالی
برون سپاری کند هر چقدر هزینه شود تا سقف 3 میلیون حمایت می شود.

این خدمت مستندات خاصی نیاز دارد که باید ارزیابی انجام شود
از شرکتها خواسته می شودکه قراداد حسابداری و سند های پرداختی را از شرکت می خواهیم  و باید حتما شخص انجام دهنده کار حسابداری باید
حتما شرکت باشد. شخصیت حقوقی باشد .

خدمت بعدی بحث مجوزها و استاندارد ها می‌باشد که دامنه شمول
این آیین نامه شرکتهای دانش بنیانی هستند که فروش داخلی محصول دانش‌بنیان آنها نیاز
به مجوز خاصی داشته و یا برای افزایش توان رقابتی با سایر محصولات در بازار داخل
نیاز به آن مجوز دارند. یک شرطی هم هست که استانداردهایی مورد حمایت است که از
طریق کارگزاران کریدور اخذ شده باشد و یا صلاحیت مشاور و صادر کننده مورد تایید
کریدور باشد.  

استانداردها و مجوزهایی که مورد حمایت هستند که شامل انواع
استانداردهای سیستمهای مدیریتی و گواهینامه انطباق محصول اروپا  و هزینه های آزمایش های مربوط آزمونهای عملکردی
مورد حمایت است .

مشاوره ، پیاده سازی و انجام آزمونهای خارج شرکت واخذ
استانداردهای سیستمی و محصولی 50 درصد حمایت می شود تا سقف 10 میلیون تومان برای
هر شرکت. همچنین 50 درصد هزینه های انجام آزمونهای عملکردی خارج از شرکت تا سقف 2
میلیون تومان نیز مشروط بر اینکه مشمول تخفیفات شبکه آزمایشگاهی فناوری راهبردی
نباشد، مورد حمایت است.

در کل به منظور جمع بندی می توان گفت خدمات تجاری سازی غیر
صادراتی برای شرکتهای دانش بنیان شامل خدمات حسابداری، اخذ مجوزها و استانداردها و
مشاوره در 5 حوزه کسب و کار می‌باشد.

 

سامانه   tms.daneshbonyan.ir برای مراجعه شرکتهای دانش بنیان می‌باشد
و این شرکت‌ها می توانند از طریق این آدرس به پرتال وارد شوند و باوارد کردن شناسه
ملی شرکت به عنوان نام کاربری و رمز ورود، وارد پنجره خدمات تجاری سازی شوند و
درخواست های خود را ثبت نمایند.

در حال حاضر این سه خدمت برای شرکت‌های دانش بنیان غیر
صادراتی در حال اجرا می‌باشند در صورت نیاز و متناسب با فرایند تجاری سازی شرکت‌های
دانش‌بنیان خدمات دیگر نیز اضافه خواهند شد. برهمین اساس خدمات بعدی که طبقنتیج
نیازسنجی‌ها در حال تصویب می‌باشند خدمات تهیه گزارشات تحقیقات بازار و ثبت علامت
تجاری می‌باشند که در آینده‌ای نزدیک به سبد خدمات تجاری سازی غیر صادراتی برای
شرکت‌های دانش‌بنیان اضافه خواهد شد .

آرش کریمی نژاد 

کارشناس واحد تجاری سازی 

صفحه اصلی
ورود