عدم آشنایی با حقوق مالکیت فکری تهدیدی جدی برای شرکت های دانش بنیان است.


رئیس مرکز مالکیت معنوی
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: آشنا نبودن شرکتهای دانش بنیان با مباحث حقوق
مالکیت فکری تهدیدی جدی برای این شرکتها است و شرکتهای دانش بنیان باید با افزایش
آگاهی های خود، این تهدید را به فرصت تبدیل کنند.

به گزارش روابط عمومی کریدور خدمات فناوری،
محمدحسن کیانی رئیس مرکز مالکیت معنوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: اصلی
 ترین دارایی شرکت های دانش
بنیان، مقوله فناوری اعم از دانش فنی، فرآیند ها، ابزارها و سیستم های به کار رفته
در ساخت محصول و ارایه خدمات و به عبارت کامل تر «مالکیت فکری» است
.

 وی به شرکت های دانش بنیان توصیه کرد: علاوه بر مدیریت
شرکت داری، مدیریت دارایی
 های فکری را نیز در سبد توانمندی های خود
بگنجانند چراکه ممکن است دارایی
 فکری محافظت شده آنان مورد سوءاستفاده فرصت
طلبان قرار گیرد
.

 رئیس
مرکز مالکیت معنوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ابتکارات و ابداعات در فضای کسب
و کار کنونی را پایه و اساس موفقیت شرکت های کوچک، متوسط و بزرگ دانست و گفت:
تبدیل ایده ها به محصولات و خدمات نوآورانه و کسب سود، نیازمند توسعه و تجاری
 سازی آنها است.

 کیانی،
ثبت مالکیت های مربوط به ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرح های صنعتی را امری
اجتناب ناپذیر خواند تا صاحبان این دارایی ها بتوانند ضمن دستیابی به حقوق انحصاری
از مزیت های حضور مستمر در بازار، بازگشت سریع تر سرمایه، فرصت اعطای حق بهره
برداری (لیسانس)، یا فروش حق اختراع، افزایش قدرت چانه زنی و ایجاد تاثیر مثبت از
کسب و کار در قالب ثبت و استفاده از علامت تجارتی برخوردار شوند
.

 کیانی ارتقا
و توسعه خدمات ثبت مالکیت های صنعتی، راه
 اندازی بانک اطلاعاتی مالکیت های صنعتی و بانک اختراعات را
از جمله اقدامات سال های اخیر سازمان ثبت اسناد برشمرد و گفت: این بانک های اطلاعاتی
نقش مهم و ارزنده ای در جلوگیری از افشای اطلاعات اختراعات و در دسترس قرار دادن آن
برای استفاده شرکت ها و مراجع تحقیقاتی، صنعتی و دانشگاهی ایفا می کند.

وی خاطرنشان کرد: اجرای پروژه مهم تاسیس دفتر انتقال
فناوری و حمایت از نوآوری، مدتی است میان سازمان ثبت اسناد و سازمان جهانی مالکیت معنوی
و با همکاری مراکز دانشگاهی و مراکز تحقیق و توسعه کشور به منظور توانمندسازی مراجع
علمی و تحقیقاتی و بهره برداری از بانک های اطلاعاتی اختراعات جهانی در دست انجام
است.

صفحه اصلی
ورود