نشست انتقال تجربه در حوزه تجاری سازی فناوری

با حمایت معاونت فناوری و نوآوری وزارت علوم تحقیقات و فناوری، نشست انتقال تجربه در حوزه تجاری سازی فناوری در حال برگزاری است. مدیران توسعه بازار و تامین مالی پارک های علم و فناوری کشور در این نشست حضور دارند.

اهداف نشست

اولین نشست انتقال تجربه در حوزه تجاری سازی فناوری برای پارک های علم و فناوری کشور در حال برگزاری است. هدف از برگزاری این نشست توسعه تعاملات بین فعالین اکوسیستم فناوری و انتقال تجربیات مفید در حوزه تجاری سازی بین این افراد است. تفاوت این نشست با دیگر برنامه های اجرا شده در استفاده از ظرفیت تجربی پارک های علم و فناوری پیشرو در کشور، متخصصان و کارگزاران تجاری سازی فناوری است.

در روز اول این نشست، مهندس حامد شجاع سنگچولی،‌ مسئول حوزه بین الملل پارک علم و فناوری خراسان، سوابق و تارخچه بین الملل پارک خراسان بیان کرد. مهندس اکبر امینی مدیر برنامه و بودجه توسعه سیستم های پارک و علم و فناوری خراسان رضوی، تجربیات پارک را در توسعه تعاملات بین الملل با حضار به اشتراک گذاشت.

در روز دوم نشست، مهندس امیر فخریان، رئیس اداره بازرگانی خارجی سازمان صمت استان و محمدرضا هاتف رئیس کمیسیون صادرات انجمن شرکت های دانش بنیان خراسان نیز پیرامون شیوه های ورود به بازار بین الملل و شیوه های رفع تعهدات ارزی نکاتی را بیان می کنند.

محورهای نشست

این رویداد با محورهای زیر برگزار می شود:

 • شبکه سازی بین پارک های کشور در زمینه تجاری سازی محصولات فناورانه
 • ارائه نمونه های موفق توسعه بازار داخلی و خارجی و تامین مالی فناوری در کشور
 • برگزاری پنل های تخصصی با موضوع تجاری سازی فناوری
 • به اشتراک گذاری شبکه کارگزاران خدمات تجاری سازی
 • بازدید از زیست بوم فناوری و نوآوری مشهد

پنل های تخصصی

همچنین این رویداد شامل پنج پنل تخصصی با موضوعات زیر است:

 • پنل های مدل ها و تجربیات پارک ها در توسعه بازار داخلی و خارجی
 • مدل ها و تجربیات پارک ها در تامین مالی فناوری
 • پنل راهکارهای توسعه بازار و تجاری سازی در ICT
 • پنل تخصصی تجاری سازی در حوزه مدیریت شهری
 • پنل تخصصی تجاری سازی در حوزه سلامت و تجهیزات پزشکی

حضور کریدور فناوری تا بازار در رویداد انتقال تجربه تجاری سازی فناوری

دکتر رضا ایجادی مدیر توسعه کسب و کار دانش بنیان کریدور فناوری تا بازار به عنوان هاب اصلی حامی صادرات و توسعه بازار شرکت های دانش بنیان در سه پنل این رویداد صحبت کردند. ایجادی به اشاره به تعداد شرکت های دانش بنیان گفت: امروز 8000 شرکت دانش بنیان در کشور داریم که مشخصا نمی توان برای حمایت از آنها نسخه ی واحد پیچید. با این رویکرد ما در کریدور فناوری تا بازار ما سه پلتفرم برای توسعه بازار بین الملل شرکت ها داریم:

 1. کریدور صادرات، بازوی اجرایی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان
 2. باشگاه شرکت های صادراتی دانش بنیان
 3. دفاتر صادراتی

ایجادی افزود: ما در کشورهای چین، سوریه، هند و اندونزی دفتر مستقر داریم. همچنین در کشورهای مکزیک و برزیل بدون استقرار دفتر فعالیت داریم. دفاتر ما در کشورهای چین و سوریه خانه نوآوری و فناوری هستند. مرکز تجاری ایران در چین امروز پلتفرم فروش آنلاین دارد.

وی در ادامه گفت: خدمات کریدور فناوری تا بازار برای توسعه ی بازار بین الملل شرکت ها در قالب این سه پلتفرم ارائه می شود. امروز که در نشست انتقال تجربه در حوزه تجاری سازی فناوری هستیم، 50 شرکت در نمایشگاه جیتکس، 10 شرکت در نمایشگاه انیمیشن در میپ کام فرانسه و 12 شرکت طی برنامه ی اعزام به شرکت ارمنستان سفر کرده اند.

صفحه اصلی
ورود