حمایت از دریافت استاندارد بین المللی

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email

👏تبریک کریدور فناوری تا بازار به شرکت
⚙ افق تحول هوشمند
✅جهت دریافت گواهینامه QAN
🎊و آرزوی توسعه و پیشرفت روزافزون برای این شرکت

💰میزان حمایت: ۷۰٪ تا سقف ۷۵ میلیون تومان

💎حمایت مالی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو جهت دریافت گواهینامه های بین المللی توسط شرکت های دانش بنیان و نانویی

📋جهت ثبت درخواست حمایت از دریافت استانداردها و گواهینامه ها
🚀از طریق کریدور فناوری تا بازار
↙️کلیک کنید:
🔗https://tmsc.ir/commercialization-services

صفحه اصلی
ورود