کریدور خدمات فناوری در تامین ضمانت به شرکتهای مشاوره فنی کمک کند


شرکت کیلو پیکو آرین به عنوان اولین شرکت مهندسان مشاور
نانو فناوری با هدف توسعه تجاری سازی فناوری های نوین در سال 1388 تاسیس شد و با
شناسایی نیازمندیهای صنعت آب و برق، ازپتانسیل های فناوری نانو در این زمینه بهره
گرفت و به ارائه خدمات تحقیق و توسعه و انجام پروژه های تحقیقاتی در صنعت آب و برق
و ساختمان پرداخت .

شرکت کیلو پیکو توسعه دهنده دانش فنی و تحقیق و توسعه بوده
و خدمات گوناگونی را به تولید گنندگان داخلی و خارجی ارائه داده است.

مهرناز فتاح مدیر عامل شرکت کیلو پیکو آرین در خصوص اهداف
این شرکت گفت : تحقیق و تحلیل پیرامون محصولات موجود در سبد تولید، گردآوری
اطلاعات مورد نیاز کارفرما، کسب دانش فنی برای تولید و توسعه محصولات و مطالعه و
پژوهش با هدف بهبود کیفیت محصولات از جمله اهدافی است که این شرکت با استفاده از
تجربیات همکاران خود دنبال کرده و تلاش می کند ریسک ناشی از عدم موفقیت طرحها را
کاهش دهد.

وی با گلایه از بروکراسی اداری حاکم بر قراردادها گفت : با
وجود تفاوت هایی که فناوری های نوین با سایر بخشهای صنعتی و خدماتی دارد متاسفانه
فهم مشترکی بین شرکتهای دانش بنیان وکارفرمایان وجود ندارد و در پروژه های دولتی
اشخاصی که برای سپردن کار پژوهشی یا انتقال فناوری به ما مراجعه می کنند، با این
حوزه آشنایی لازم را ندارند.

فتاح تصریح کرد: در فضای کنونی رقابت درستی بر مبنای
توانمندی میان شرکتهای دانش بنیان حاکم نیست و شرکتهایی که از رابطه بیشتری
برخوردار هستند در این فضا موفقتر عمل می کنند.

وی خدمات کریدور خدمات فناوری برای شرکتهای دانش بنیان را
مثبت ارزیابی کرد و گفت: شرکت کیلو پیکو همواره از مشاوره های کارشناسان کریدور در
زمینه مباحث مالی ، مالیاتی و قراردادهای حقوقی استفاده می کند و دوره های آموزشی
کریدور گام مهمی در راستای توانمند شدن شرکت های کوچک است.

وی افزود: متاسفانه شرکتهای بزرگ برای سپردن کارهای خود به
شرکتهای مشاوره دانش فنی، از ما ضمانت می خواهند و شرکتهای کوچک و نوپا امکان
تامین این ضمانت ها را ندارند و اگر کریدور خدمات فناوری بتواند در این زمینه
خدماتی  را به شرکتهای مشاور ارائه کند بخش
بزرگی از مشکلات این شرکتها برطرف خواهد شد.