مشاور بازرگانی کریدور خدمات فناوری : شرکتهای دانش بنیان برای حضور در بازارهای جهانی نیازمند دپارتمان بازاریابی صادراتی هستند

تولید شرکت های دانش بنیان بدلیل نداشتن دپارتمان بازاریابی
صادراتی، بر مبنای نیاز بازار هدف نیست در چنین شرایطی مجاب کردن مشتری و صادرات
برای آنها بسیار سخت می شود .

دکتر رحیم محترم استاد دانشگاه و مشاور بازرگانی کریدور
خدمات فناوری در گفت و گو با خبرنگار کریدور در خصوص ضعف شرکت های دانش بنیان در
حوزه بازرگانی گفت: شرکت های دانش بنیان بدلیل نداشتن  دپارتمان بازاریابی صادراتی، ابتدا محصول را
تولید می کنند و بعد بدنبال بازار صادرات آن می روند و از آنجاییکه تولید آنها بر
مبنای نیاز بازار هدف نیست و محصول تولید شده آنها سفارش یک بازار خاص نیست ، مجاب
کردن مشتری و صادرات محصولات آنها بسیار سخت می شود .

وی خاطر نشان کرد: مهمترین نیازی که شرکت های دانش بنیان
دارند در بحث نمایشگاه های بین المللی و در بحث فلسفه کار بازرگانی و بازاریابی
بین الملل است، زیرا شرکت های دانش بنیان از یک سو آگاهی زیادی از مباحث بازرگانی
ندارند و از سوی دیگر برای صادرات نیازمند سرمایه گذاری های کلانی هستند که از
عهده هزینه های آن برنمی آیند، بنابراین اگر نهادهایی نظیر کریدور خدمات فناوری با
حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری یک سایت انگلیسی یا چند زبانه 
B2B را برای شرکت های دانش بنیان طراحی کند و به هر شرکت پروفایلی را
اختصاص دهد تا شرکت های دانش بنیان ایرانی با تایید نهاد های معتبر دولتی محصولات
خود را به دنیا معرفی کنند، پذیرش شرکت های دانش بنیان ایرانی برای خارجی ها
راحتتر و با اطمینان بیشتری صورت می گیرد و راه صادرات برای شرکت های دانش بنیان
هموار تر خواهد شد.

وی به متولیان کریدورخدمات فناوری پیشنهاد داد تا در کنار
آموزش های بازرگانی به شرکت های دانش بنیان یک 
دایره تحقیق و توسعه بازار را تشکیل دهند تا به صورت متمرکز مسایل و
اطلاعات بازارهای مختلف راجمع آوری و تجزیه و تحلیل کنند و اطلاعات کاربردی را در
زمینه بازارهای صادراتی در اختیار شرکتهای دانش بنیان قرار دهند.

دکتر محترم تصریح کرد:گاهی تمرکز هزینه ها حتی اگر باعث
افزایش هزینه ها شود موثرتر است، زیرا حمایت های مالی خرد به شرکت های دانش بنیان
عملا به نتیجه منتج نمی شود و اگر هزینه ها یک کاسه شود، نتیجه بهتری بدست می آید.

وی در خصوص مشاوره بازرگانی به شرکت های دانش بنیان و
نانویی گفت: شرکت ها می توانند در زمینه مشاوره قبل از مذاکره، انجام مذاکره،
چگونگی حضور در جلسه مذاکره، نامه نگاری های بازرگانی و مکاتبات بازرگانی و خدمات
بعد از اتمام مذاکره، تدوین قراردادهای بازرگانی و پروتکل های اجرایی از مشاوره
های ما استفاده کنند و در حال حاضر  مشاوره
های من با شرکت های دانش بنیان بیشتر در حوزه قرار دادهای بین المللی و مذاکرات هم
در حوزه صادرات و هم در حوزه واردات است.

وی در پاسخ به این سوال که خدمات بازرگانی در حوزه دانش
بنیان چه تفاوتی با سایر حوزه ها دارد،گفت :شرکت های دانش بنیان یکسری قواعد ،
قوانین و بخش نامه های خاص خود را دارند و در برخی موارد از معافیت ها و  تسهیلاتی برخوردارند اما ماهیت کاربازرگانی
آنها تفاوت اساسی با سایر حوزه ها ندارد.

دکتر محترم با اشاره به مشکلات صادرات شرکت های دانش
بنیان  افزود:اغلب شرکت های دانش بنیان
نوپا هستند و ویژگی کار شرکت های دانش بنیان این است که محصول آنها یک کار دانش
بنیان و علمی است که الزامات خاصی را ایجاد می کند بحث مالکیت معنوی ،برندینگ و
قیمت گذاری دانش فنی در مورد محصول شرکتهای دانش بنیان بسیار مهم است و این در
حالی است که در بسیاری از موارد آنها محصول ملموسی را تولید و صادر نمی کنند و این
امر پیچیدگی های صادرات محصولات آنها را بیشتر می کند.

صفحه اصلی
ورود