نمونه قرارداد نحوه همکاری و عدم افشا

در پی درخواست‌های مکرر شرکت‌های فعال در حوزه فناوری نانو در مورد تهیه و انتشار قالب‌های استاندارد قرارداد همکاری با پرسنل استخدامی و ایجاد شدن پاره‌ای از مشکلات برای شرکت‌ها در این زمینه، موسسه خدمات توسعه فناوری تا بازار ایرانیان (کریدور) توسط مشاوران حقوقی خود نمونه قراردادهای قابل استفاده برای شرکت‌ها را تهیه کرده است. قابل ذکر است این نمونه‎ها قالب کلی قراردادهای استخدامی و عدم افشا می‌باشند که بایستی براساس حوزه صنعتی فعالیت شرکت و نحوه همکاری با پرسنل استخدامی بازنگری شوند. پیشنهاد می‌گردد شرکت‌های نانویی برای جلوگیری از بوجود آمدن هرگونه مشکل در هنگام شروع همکاری و یا قطع همکاری با پرسنل خود از این پیش‌نویس‌ها با مشورت مشاور حقوقی خود استفاده نمایند. جهت بهره‌مندی شرکت‌های نانویی از بستر مشاوره حقوقی، پیشخوان مشاوره کریدور نیز آماده ارائه خدمات به متقاضیان مورد حمایت براساس آیین‎نامه‌های مصوب می‌باشد. پیشنویس‌ها به پیوست این خبر جهت بهره‌برداری قابل دانلود می‌باشند.

فرمت قراداد محرمانگی شرکت – پرسنل

فرمت قرارداد استخدامی

 
صفحه اصلی
ورود