برترین مراکز رشد

امسال در  آبان ماه 1397 در محل پژوهشگاه نیرو تهران، همزمان با مجمع اقتصاد فناوری نانو، سیزدهمین جشنواره برترین‌های فناوری نانو برگزار گردید. لازم به ذکر است برترین های امسال براساس عملکرد در سال گذشته ارزیابی و معرفی شدند. بخش برترین مراکز رشد امسال به سه قسمت تقسیم شده بود تا از اکثریت فعالان حوزه فناوری نانو در مراکز رشد سراسر کشور براساس شاخص‌های ارزیابی تقدیر به عمل آید. سه قسمت جشنواره برترین مراکز رشد در سال 97 به شرح زیر است:

الف) برترین مراکز رشد: شامل سه مرکز رشدی است که در حوزه فناوری نانو در کشور سرآمد هستند و براساس شاخص‌های ارزیابی حایز بالاترین نمره می‌شوند.

مرکز رشد اول

 

مرکز رشد دوم

ب) برترین رابطین مراکز رشد: ضمن تقدیر ویژه از رابطین مراکز رشدی که بالاترین سطح تعامل را با مجموعه ستاد ویژه توسعه فناوری نانو و موسسه خدمات توسعه فناوری تا بازار ایرانیان داشته اند، به سه مورد از برترین رابطین مراکز رشد نیز پس از جشنواره برترین‎ها جوایز ارزنده‌ای اعطا خواهد شد.

مرکز رشد سوم

ج) مرکز رشد جوان برتر: این مورد که از جشنواره پارسال به سبد جوایز افزوده شده‌است شامل مرکز رشدی می‌شود که دارای بالاترین ارتقای سطح فعالیت‌های خود نسبت به یک سال گذشته در حوزه فناوری نانو بوده‌است و براساس شاخص‌های ارزیابی موفق به کسب بالاترین امتیازها در این بخش می‌شود. براساس تعریف، مراکز رشد جوان در حوزه فناوری نانو به مراکز رشدی اطلاق می‌گردد که کمتر از 5 سال در حوزه فناوری نانو فعالیت می‌کنند.

مرکز رشد جوان برتر

پارامترهای ارزیابی مراکز رشد نیز به شرح زیر می‌باشد:

  • محصولات دارای تاییدیه نانومقیاس
  • شرکت‌های فعال در حوزه فناوری نانو
  • ایفای نقش در موفقیت شرکت‌ها
  • حمایت‌های مالی
  • خدمات توسعه فناوری و تجاری سازی
  • تعاملات و همکاری‌های شکل گرفته با کریدور و ستاد توسعه فناوری نانو
  • فضای استقرار و امکانات جانبی

  با توجه به عملکرد مراکز رشد واحدهای علمی و فناوری در سال 1396 براساس پارامترهای ارزیابی، برترین‌های این بخش معرفی گردیدند و در پنل‌های مجمع اقتصاد فناوری نانو از این افراد برتر تقدیر بعمل آمد و لوح و تندیس برترین‌ها اعطا گردید. جدول زیر شامل برترین‌های این بخش هستند. شایان ذکر است جوایز نقدی ارزنده‌ای هم به برترین‌های این حوزه تعلق خواهد گرفت.

عنوان کسب شده مشخصات برترین‌ها
رتبه اول برترین مرکز رشد مراکز رشد واحدهای فناوری شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان
رتبه دوم برترین مرکز رشد مرکز رشد فناوری پلیمر
رتبه سوم برترین مرکز رشد مرکز رشد واحدهای علمی و فناوری سازمان پژوهش علمی و صنعتی ایران
برترین مرکز رشد جوان مرکز رشد علم و فناوری خلیج فارس بوشهر
رتبه اول برترین رابطین مراکز رشد سرکار خانم سماحه کلانتر (سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی)
رتبه دوم برترین رابطین مراکز رشد جناب آقای ایمان قاسمی (شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان)
رتبه سوم برترین رابطین مراکز رشد سرکار خانم مهتاب شعبانی (مرکز رشد پلیمر)

 

صفحه اصلی
ورود