رویداد توانمندسازی منابع انسانی نانو در حال برگزاری است!

دوره ی توانمندسازی منایع انسانی نانو یکی از بخش های برنامه ی حمایتی و تشویقی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو است که توسط کریدور فناوری تا بازار برگزار می شود. اولین بخش این دوره در روزهای اول تا سوم آذرماه سال جاری با حضور سخنرانان زیر به صورت حضوری-مجازی برگزار شد:

  • قاسم جعفری- معاون صندوق پژوهش و فناوری توسعه فناوري نانو
  • سعید امیری- مدیر ارزیابی راهبردی ستاد فناوری نانو
  • مجید عسگری- بنیان گذار مجموعه آوید
  • مجید منوچهری- هم بنیان گذار استارتاپ هفت سنگ
  • مزدک ایزدی- عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی همدان

هدف از برپایی این رویداد، تحقق بخشی از طرح حمایت از پایان نامه های مرتبط با فناوری نانو است. این طرح مامور به تسهیل تحقیق و پژوهش دانشگاهی در حوزه ی نانو است که خود بخشی از برنامه کلان دوم سند گسترش کاربرد فناوری نانو در افق 1404 است. طبق این برنامه 50% حمایت نقدی پس از تصویب پرپوزال از طریق ستاد نانو به دانشجویان اعطا می شود.

پرداخت مابقی حمایت مشروط به حضور دانشجو در دوره توانمندسازی منابع انسانی نانو است که این روزها در حال اجراست. آیین نامه حمایت از پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی و دستاوردهای مستخرج را می توانید در اینجا بخوانید.

بخش دوم دوره توانمندسازی منابع انسانی نانو

هم اکنون دومین بخش از دوره ی توانمندسازی منابع انسانی نانو به صورت مجازی در حال برگزاری است. این بخش از دوره از تاریخ 18 دی ماه شروع و تا 21 دی ماه ادامه دارد. برنامه ی سخنرانان دوره به شرح زیر است:

18دی ماه:

آقای سید محمد  زاده ختمی معاب (دبیر کارگروه سرمایه های انسانی ستاد نانو): معرفی آیین نامه   

آقای دکتر کبیری (مدیر گروه علم سنجی و انتشارات دانشگاه علوم پزشکی تهران): مقاله نویسی

19 دی ماه:

آقای دکتر کبیری (مدیر گروه علم سنجی و انتشارات دانشگاه علوم پزشکی تهران): مقاله نویسی (ادامه ی روز قبل)

آقای قاسم جعفری (معاون صندوق نانو، دبیر سابق کارگروه توسعه فناوری زیست بوم فناوری و نوآوری): زیست بوم فناوری و نوآوری

20 دی ماه:

خانم عطیه قائمی (وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره): منتورینگ رزومه نویسی

خانم نادیا ایزی (مدرس دانشگاه و مشاور سازمانی منابع انسانی): منتورینگ مسیر شغلی

21 دی ماه:

عسگری- ایزدی (بنیان گزار مجموعه آوید): 10گام از ایده تا محصول

همچنین سومین بخش این دوره در روزهای آتی و به صورت حضوری برگزار می شود. جهت اطلاع از نحوه ی برگزاری و برنامه های سومین دوره ی توانمندسازی منابع انسانی نانو، به همین صفحه مراجعه کنید.

صفحه اصلی
ورود