در اردیبهشت ماه 95: 18 جلسه پیشخوان مشاوره توسط کریدور خدمات فناوری برگزار شد.

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
این مشاوره ها که بیشتر در زمینه های حقوقی ، مالیاتی ، حمل و نقل ، بازرگانی ، طراحی صنعتی و بیمه بوده به 6 شرکت نانویی و 11 شرکت دانش بنیان ارائه شده وتعداد این جلسات نسبت به زمان مشابه سال قبل رشد چشمگیری داشته است .
شرکت های دانش بنیان و نانویی برای بهره مندی از خدمات مشاوره کریدور خدمات فناوری باید با مراجعه به سایت hbcc.ir درخواست مشاوره مورد نیاز خود را ثبت کنند تا واحد تجاری سازی کریدور پس از بررسی درخواست ها جلسه مشاوره را برای شرکت تعیین کند.
صفحه اصلی
ورود