کارگاه «مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی» در کریدور خدمات فناوری برگزار شد.

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
در این کارگاه آموزشی که تدریس آنراآقای دکتر سعید صادق پوربرعهده داشت، تلاش شد تا مدیران شرکت های نانویی و دانش بنیان ضمن آشنایی با نحوه تحلیل اطلاعات مالی شرکت ها و رصد عملکرد مالی شرکت ، صورت‏های مالی شرکت و واحد تحت امر خود را درک کرده و از نتایج حاصل از تحلیل آن در تصمیم‏ گیری‏ها استفاده کنند.
تعیین ترکیب دارایی های شرکت، تعیین ترکیب منابع مالی بنگاه وتعیین اندازه و نرخ رشد شرکت ،مدیریت نقدینگی و تحلیل مالی عملیات شرکت از وظایف مدیران مالی سازمانها است،تا بوسیله آن ها مسیر حرکت درست را به مدیریت شرکت ها نشان دهند.
مفاهیم اساسی حسابداری از قبیل اندازه گیری برحسب پول واحد، اصل بهای تمام شده، اصل محافظه کاری، ثبات رویه و اصل اهمیت در این کارگاه برای شرکت کنندگان تشریح شد و شرکت کنندگان با ترازنامه،صورت سود و زیان ،صورت جریان وجوه نقد ،صورت سود و زیان جامع آشنا شدند.
صورت سود و زیان وسیله ای برای تعیین قدرت سود دهی یک موسسه در یک دوره مشخص است و تراز نامه نشان دهنده معادله حسابداری است . فعالیت یک بنگاه تجاری در قالب سر فصل های از قبیل دارایی ، بدهی، حقوق صاحبان سهام، درآمد و هزینه تعریف می شود .
معرفی سیستم‌های مختلف هزینه‌یابی ومدیریت هزینه ها، معرفی صورت های مالی و نحوه ارائه و تنظیم گزارشات مالی ، معرفی نسبت‌های مالی در این کارگاه به بحث و بررسی گذاشته شد؛ تجزیه و تحلیل صورت های مالی ابزاری برای تجزیه عملکرد و پیش بینی آینده شرکت است و به صورت افقی ، عمودی ، تحلیل روند و تحلیل صورت های مالی انجام می شود؛در تحلیل نسبت های مالی ،اطلاعات مالی را داخل یک طبقه با یکدیگر مقایسه می کنند.
در این کارگاه آموزشی صورت های مالی یک شرکت در اختیار شرکت کنندگان قرار گرفت تا با تجزیه و تحلیل صورت های هزینه و درآمد به صورت عملی با مفاهیم آموزش داده شده ، آشنا شوند.

filereader.php?p1=main_7ad48a4996a3ce896

filereader.php?p1=main_93b0958fba4e7ce9c

filereader.php?p1=main_c5791ac781de7d344

filereader.php?p1=main_8f75075a20430ab06

filereader.php?p1=main_b43d8f66f130c3c52

filereader.php?p1=main_bdd4fb88d27841b6b

filereader.php?p1=main_5932cea72b876a39d

صفحه اصلی
ورود