هزینه تامین مالی شرکت های دانش بنیان با ورود به بورس کاهش می یابد


مدیرعامل فرابورس
ایران گفت: تامین مالی با هزینه صفر و امکان وثیقه گذاری سهام از مزیت های اصلی برای
شرکت های دانش بنیانی دانست که به بازار سرمایه می پیوندند.  

امیرهامونی
مدیرعامل فرابورس ایران گفت: دستاورد بسیار مهمی که در حوزه بازار سرمایه با ورود شرکت
های دانش بنیان می تواند اتفاق بیفتد این است که دیگر نیازی به رجوع سهامداران عمده
و شرکت ها برای دریافت تسهیلات مالی نیست.

 وی افزود: تا چندی پیش،شرکت های دانش بنیان برای
ورود  به بازار سرمایه می بایست حتما یک صورت
مالی سودآور  از حداقل یک دوره  سه ساله ارائه می کردند ، اما محدودیت هایی از این
دست از سوی هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار و شورای عالی بورس برای ورود شرکت
های دانش بنیان به ویژه شرکت های کوچک و متوسط برداشته شده است.

وی اظهار داشت: در
حال حاضر شرکت های دانش بنیان می توانند از بدو تاسیس با رعایت اصول بازار سرمایه
از قبیل شفافیت، صورت های مالی حسابرسی شده وارد بازار شوند .

هامونی در پاسخ به
این سوال که ورود شرکت های دانش بنیان چه دستاوردهای دیگری برای آنها دارد، گفت: دستاورد
بسیار مهمی که در حوزه بازار سرمایه با ورود شرکت های دانش بنیان می تواند اتفاق بیفتد
این است که دیگر نیازی به رجوع سهامداران عمده و شرکت ها برای دریافت تسهیلات مالی
نیست.

وی با اشاره به اینکه
تسهیلات مالی برای ورود این شرکت ها در حوزه بازار پول، در بدو تاسیس هزینه مالی بسیار
سنگینی از  بابت نرخ سود بانکی به آنها تحمیل
می کند، افزود: وقتی شرکتی وارد بازار سرمایه می شود، از طریق عرضه سهام در بورس می
تواند تامین مالی خود را با هزینه صفر انجام دهد؛ ضمن اینکه می تواند شرکای استراتژیکی
را در حوزه سرمایه گذاری داخلی و خارجی داشته باشد.

مدیرعامل فرابورس
ایران با اشاره به اینکه، امکان وثیقه گذاری سهام شرکت های دانش بنیان فراهم شده است
گفت: تعداد بازدیدکنندگان از وب سایت های متعلق به بازار سرمایه را هم روزانه حدود  200 هزار نفر اعلام کرد که عموم این بازدیدکنندگان
نیز سرمایه گذاران و فعالان بازار هستند، ضمن اینکه این اقدام، به برندسازی این شرکت
ها نیز کمک خواهد کرد.

منبع: پایگاه اطلاع
رسانی بازار سرمایه