شرکتهای دانش بنیان اصول تجاری سازی فناوری را آموختند


کارگاه آموزشی
اصول تهیه و تنظیم قراردادهای تحقیق و توسعه و تجاری سازی فناوری با حمایت 70
درصدی کریدور خدمات فناوری برای شرکتهای دانش بنیان برگزار شد.

به گزارش روابط
عمومی کریدور خدمات فناوری،این کارگاه آموزشی یک روزه روز پنجشنبه 23 دی ماه با
حضور 28 نفر از مدیران و کارشناسان حقوقی شرکتهای دانش بنیان و نانویی در محل جهاد
دانشگاهی دانشگاه صنعتی شریف برگزارشد .

 در این کارگاه آموزشی که تدریس آنرا دکتر قاسمی
مشاور حقوقی ستاد ویژه توسعه  فناوری نانو
بر عهده داشت شرکتهای دانش بنیان و نانویی حاضر با اصول کاربردی مذاکره و تنظیم
قراردادهای تحقیق توسعه و تجاری سازی فناوری و مالکیت فکری آشنا شدند.

این کارگاه آموزشی
که به همت شرکت تجارت هیراد به عنوان یکی از کارگزاران کریدور برگزار شد و در آن استراتژی
های مربوط به مدت قرارداد، پیش پرداخت و تعامل با ناظر، استراتژی مستثنا کردن دستاوردهای
قبلی مجری از مفاد قرارداد، استراتژی های تعیین وضعیت مالکیت دستاوردهای قرارداد
مورد بحث و بررسی قرار گرفت .

در بخش دیگری از
این کارگاه  مفهوم، فواید و چالش های استراتژی،
و درآمد بیشتر از سهم مالکیت فکری کمتر، به شرکت کنندگان آموزش داده شد .

کریدور صادرات
محصولات دانش بنیان در راستای حمایت از شرکتهای دانش بنیان 70 درصد هزینه
حضورمدیران و کارشناسان حقوقی شرکتهای متقاضی را برای شرکتهای دانش بنیان
پرداخت می کند.

صفحه اصلی
ورود