خدمات یونیک کریدور صادرات (بخش اول)

در مقاله ی کریدور صادرات، پنجره ای رو به بازار بین الملل در مورد کریدور صادرات، اهداف، ماموریت ها، خدمات و حمایت هایی که از شرکت های دانش بنیان و خلاق انجام می دهد صحبت کردیم. خدمات یونیک کریدور صادرات، آن دسته از خدماتی هستند که به صورت انحصاری از طریق کریدور صادرات در اختیار شرکت ها قرار می گیرند. این خدمات یونیک هریک موضوع، مخاطب و سقف حمایتی دارد که در این مقاله به آنها می پردازیم.

ابزارهای تبلیغاتی

این خدمت با نام کامل “تهیه ابزارهای تبلیغاتی و اطلاع رسانی و تبلیغات بین المللی” موضوع بند 3 ماده 4 آیین نامه حمایت از شرکت های دانش بنیان و خلاق در حوزه صادرات است.

ابزارهای تبلیغاتی چه هزینه هایی را در بر می گیرد؟

طبق این آیین نامه در موارد زیر از شرکت های خلاق و دانش بنیان حمایت می شود:

 1. هزینه های مرتبط با‌ مشاوره، عکاسی صنعتی محصولات، طراحی‌، چاپ کاتالوگ و بروشور (دو ‌یا‌ چند‌ زبانه غیر ‌از ‌زبان ‌فارسی)،
 2. هزینه ‌طراحی ‌و ‌ایجاد ‌وبسایت ‌شرکت ها به ‌زبان های ‌خارجی‌،
 3. هزینه‌ تهیه ‌کلیپ ‌تبلیغاتی‌ (دو ‌یا‌ چند ‌زبانه به غیر ‌از ‌زبان ‌فارسی)،
 4. هزینه ‌تهیه‌ خبر‌ تخصصی،‌ پوستر و موشن‌گرافی به ‌زبان های ‌خارجی و ‌انتشار ‌در ‌رسانه های ‌بین‌المللی‌ و ‌شبکه های ‌اجتماعی‌ معتبر؛
 5. درج ‌تبلیغ در‌ مجلات‌ خارجی، تبلیغات از ‌طریق پلتفرم های‌ بازاریابی ‌دیجیتالی،‌ بیلبوردهای تبلیغاتی خارجی و‌….
 6. هزینه درج ‌و‌ تبلیغات محصول ‌در ‌وبسایت های B2B یا‌B2C معتبر مورد ‌تأیید ‌مرکز تعاملات بین المللی علم و فناوری ریاست جمهوری؛

این عناوین ذیل اولین خدمت یونیک کریدور صادرات در راستای توانمندسازی شرکت ها جهت تامین الزامات اولیه تبلیغات و بازاریابی به آنها ارائه می شود.

چه کسانی می توانند از حمایت های خدمت ابزارهای تبلیغاتی استفاده کنند؟

درست است که مخاطب اصلی کریدور صادرات، شرکت های دانش بنیان و خلاق هستند ولی؛

 • کارگزاران ‌صادراتی همکار ‌با ‌مرکز ‌تعاملات،
 • انجمن ها، ‌اتحادیه ها، ‌کنسرسیوم ها ‌و ‌… ‌که ‌حداقل ‌1 شرکت ‌دانش بنیان، ‌فناور و ‌خالق ‌در ‌اقلام‌ تبلیغاتی ‌آن ها ‌حضور ‌داشته ‌باشند،
 • و شرکت های‌ معرفی‌ شده ‌از ‌سوی ‌مرکز تعاملات،

هم می توانند از این حمایت ها بهره مند شوند.

سقف حمایتی ابزارهای تبلیغاتی:

‌60% هزینه های ‌صورت‌ گرفته‌ تا‌ سقف‌350 میلیون ‌ریال در‌سال برای موارد 6 گانه ذکر شده در بالا به شرکت ها پرداخت می شود. روشن است که به ‌ابزارهای‌ تبلیغاتی‌ تک ‌زبانه‌ فارسی ‌حمایتی ‌تعلق ‌نمی گیرد.

دریافت آیین نامه اولین خدمت یونیک کریدور صادرات: ابزارهای تبلیغاتی

ارسال نمونه محصول

در بند 12 ماده 4 آیین نامه حمایت از شرکت های دانش بنیان در حوزه صادرات به موضوع حمایت از ارسال نمونه محصول اشاره شده است. این حمایت ها در راستای معرفی محصولات شرکت های دانش بنیان و خلاق به بازار کشورهای هدف و توسعه بازار صادارتی به آن ها تعلق می گیرد.

حمایت از ارسال نمونه محصول چه هزینه هایی را در بر می گیرد؟

ارسال نمونه ی تجهیزات و محصولات دانش بنیان و خلاق موضوع این حمایت است. تنها نکته ای که شرکت ها باید به آن توجه کنند این است که این حمایت ها در راستای ارسال محصول برای ورود به بازار هدف جدید امکان پذیر است.

چه کسانی می توانند از حمایت های خدمت ارسال نمونه محصول  استفاده کنند؟

 • تمام شرکت ها و موسساتی که موفق به دریافت گواهی دانش بنیان شده اند،
 • تمام شرکت های خلاق،
 • کارگزاران‌ صادراتی ‌همکار ‌با مرکز‌ تعاملات،
 • و سایر شرکت هایی که توسط مرکز تعاملات تایید شده اند،

می توانند از حمایت ارسال نمونه محصول در بازارهای بین المللی بهره مند شوند.

سقف حمایتی ارسال نمونه محصول:

70% هزینه ارسال محصولات دانش بنیان و تا سقف 1000میلیون ریال به شرکت ها به صورت بلاعوض پرداخت می شود. همچنین تسهیلاتی با نرخ ترجیهی به میزان 70% ارزش تجهیزات و ماشین آلات ارسال شده و تا سقف 2000 میلیون ریال در نظر گرفته شده است. این حمایت ها از ‌محل ‌منابع‌ مشترک‌ مرکز ‌تعاملات‌ و ‌صندوق های ‌پژوهش‌ و ‌فناوری همکار با مرکز تعاملات‌ به شرکت ها اعطا می شود.

دریافت آیین نامه دومین خدمت یونیک کریدور صادرات: ارسال نمونه محصول

برای اطلاع از شرایط دو خدمت یونیک دیگر کریدور صادرات به بخش دوم این مقاله مراجعه کنید.

صفحه اصلی
ورود