خدمات یونیک کریدور صادرات (بخش دوم)

خدمات یونیک آن بخش از خدماتی هستند که فقط از طریق کریدور صادرات به شرکت ها ارائه می شوند. تنها درگاه دریافت این خدمات کریدور صادرات است و شرکت ها باید برای دریافت آن ها به tesc.ir مراجعه کنند. در بخش اول این مقاله به معرفی دو خدمت یونیک کریدور صادرات یعنی ابزارهای تبلیغاتی و ارسال نمونه محصول پرداختیم. در ادامه به دو خدمت یونیک دیگر کریدور صادرات می پردازیم.

بازاریابی بین الملل

بازاریابی بین الملل یکی از حلقه های مهم زنجیره ی صادرات است. این موضوع در بند4 ماده4 آیین نامه حمایت از شرکت های دانش بنیان و خلاق بیان شده است. طبق این آیین نامه بخشی از هزینه های بازاریابی، محکِ فروش و ایجاد سیستم های فروش در بازار هدف، به متقاضیان پرداخت می شود.

بازاریابی بین الملل چه هزینه هایی را در بر می گیرد؟

خدمات ‌بازاریابی ‌صادراتی گستره ی وسیعی از نیازهای شرکت ها برای ورود به بازارهای کشورهای دیگر را در برمی گیرد. موارد زیر عناوین خاص این خدمت است ولی حمایت ها محدود به این موارد نیست. موارد دیگر با نظر کریدور صادرات می تواند ذیل بازاریابی بین الملل قرار گیرد و شامل حمایت شود.

 1. ‌بررسی‌ هزینه‌های ‌قانونی ‌ورود ‌کالا ‌و ‌افزایش ‌هزینه‌ پیش ‌روی ‌محصول،‌
 2. بررسی‌ محصولات  ‌مشابه‌تولیدی ‌در‌کشو ر‌هدف،‌
 3. بررسی‌ سایر‌ محصولات ‌وارداتی‌ در ‌بازار ‌هدف ‌و ‌قیمت ‌آن ها،‌
 4. مطالعه‌ و ‌تعیین‌ استانداردها،‌ مجوزها و ‌قوانین ‌موجود ‌جهت ‌صادرات‌ کالا،
 5. ‌اعتبارسنجی ‌مشتریان،‌
 6. دریافت‌ محصول ‌از‌ شرکت ‌ایرانی ‌جهت‌ پرزنت ‌حضوری‌ محصول،‌
 7. دعوت ‌از ‌مشتری ‌خارجی ‌و ‌تدارک ‌الزامات ‌سفر ‌شرکت ‌خارجی‌ برای‌ حضور‌ در ‌ایران‌ و‌ بازدید ‌از ‌خط ‌تولید،
 8. ‌شناسایی ‌مشتریان ‌بالقوه ‌و ‌بالفعل و ‌تهیه ‌بانک ‌اطلاعاتی‌ایشان،‌
 9. سفرهای‌ داخلی ‌در یک‌ کشور ‌با ‌هدف ‌پرزنت ‌محصول،
 10. ‌بازاریابی ‌دیجیتال‌ در ‌بازار‌ محلی،‌
 11. ایمیل ‌مارکتینگ،‌
 12. تبلیغات ‌اینستاگرام، ‌لینکدین، فیسبوک، ‌بازاریابی‌تلویزیونی‌ و‌رادیویی،‌
 13. تهیه ‌ابزارهای ‌بازاریابی‌ محلی،‌
 14. مکاتبه‌ و ‌مذاکره ‌با ‌مشتریان،
 15. ارائه ‌گزارش ‌جامع ‌از ‌نتیجه ‌تماس ها، ‌مکالمات،
 16. ‌شناسایی ‌نمایشگاه های ‌تخصصی‌ محلی، ‌
 17. ویزیت ‌نمایشگاه ‌و ‌مذاکره ‌با ‌شرکتها،
 18. ‌تهیه ‌کتابچه ‌تخصصی ‌شرکت کنندگان در ‌رویدادهای‌ تخصصی، ‌
 19. تهیه ‌متن ‌حرفه ای ‌تبلیغ ‌و ‌طراحی ‌آن ‌و ‌تبلیغات ‌در ‌وب ‌سایت ‌تجاری ‌بازاریابی ‌محتوا ‌در B2B های‌ محلی،
 20. ‌اجاره‌ قفسه ‌از ‌فروشگاه های  ‌زنجیره ای‌ معتبر‌ و ‌عرضه‌ محصول ‌جهت‌ تست ‌و ‌ارزیابی بازار،‌
 21. تهیه ‌تیزرهای ‌تبلیغاتی‌ در ‌شبکه های ‌رادیویی ‌و‌ تلویزیونی،‌
 22. تهیه ‌بیلبورد‌ و ‌تبلیغات‌ محیطی،‌
 23. ویزیتوری ‌محلی‌ در ‌کشور ‌هدف، ‌
 24. قرارداد ‌با‌ شرکت ‌محلی ‌بازاریابی ‌برای ‌مدت ‌3 تا ‌6 ماه ‌جهت ‌ارزیابی ‌یا ‌نفوذ ‌در ‌بازار ‌و‌ شناسایی‌ شریک ‌تجاری‌ محلی

چه کسانی می توانند از حمایت های خدمت بازاریابی بین الملل استفاده کنند؟

مخاطب استفاده از این خدمت دقیقا همان سه گروه مخاطب استفاده از خدمت ارسال نمونه محصول هستند که در بالا ذکر شد.

سقف حمایتی بازاریابی بین الملل:

60% هزینه های بازاریابی بین الملل تا سقف 1000میلیون ریال به متقاضیان این خدمت پرداخت می شود.

دریافت آیین نامه سومین خدمت یونیک کریدور صادرات: بازاریابی بین الملل

رصد بازار بین الملل

رصد بازار بین الملل عنوان آخرین خدمت یونیک کریدور صادرات است و در همان بند و ماده بازاریابی بین الملل به آن اشاره شده است. تحلیل فعالیت رقبا در بازار هدف، ارزیابی الگوی مصرف کنندگان، سیستم های فروش در بازار هدف، استراتژی ورود به بازار و … از ضروریات ورود به بازارهای جهانی است. در خدمت رصد بازار بین الملل، بخشی از هزینه های این فعالیت ها در جهت حمایت از شرکت ها به آن ها پرداخت می شود.

رصد بازار بین الملل چه هزینه هایی را در بر می گیرد؟

برنامه ی صادراتی شرکت های دانش بنیان و خلاق نیاز به یک گزارش از بازار کشور هدف دارد. با در نظر گرفتن نیاز هر یک از شرکت ها این گزارش پس از مطالعه بازار تدوین می شود. در آخرین خدمت یونیک کریدور صادرات، هزینه های مربوط به تدوین گزارش و مطالعه ی بازار، شامل بخش های زیر تحت حمایت قرار می گیرد:

 1. تدوین ‌برنامه ‌استراتژیک ‌صادراتی ‌شرکت
 2. انتخاب ‌بازارهای ‌اولویت دار ‌صادراتی
 3. تحقیقات ‌بازار ‌و‌ مطالعه ‌بازار‌کشوری

چه کسانی می توانند از حمایت های خدمت رصد بازار بین الملل استفاده کنند؟

شرکت های دانش بنیان و خلاق براساس نتیجه ی  ERA انجام شده در کریدور صادرات، می توانند از حمایت های خدمت رصد بازار بین الملل استفاده کنند. همچنین این حمایت ها شامل شرکت هایی که توسط مرکز تعاملات تایید و معرفی شوند، هم می شود.

سقف حمایتی رصد بازار بین الملل:

60% هزینه های بازاریابی بین الملل تا سقف 600 میلیون ریال به متقاضیان این خدمت پرداخت می شود. البته سه تبصره برای این حمایت در نظر گرفته شده است که می توانید از طریق دریافت آیین نامه آن ها را بررسی کنید.

دریافت آیین نامه سومین خدمت یونیک کریدور صادرات: رصد بازار بین الملل

خلاصه:

در مقاله ی خدمات یونیک کریدور صادرات به معرفی 4 خدمت اختصاصی کریدور صادرات پرداختیم. حمایت های دولتی از این خدمات صرفا از طریق کریدور صادرات به شرکت ها ارائه می شود. هریک از این خدمات شرایط، موضوع، مخاطب و سقف خاص خود را دارند.

صفحه اصلی
ورود