24 آبان 1402 برگزار شد!

چهارشنبه های دانش بنیان هر دوهفته یک بار در کریدور فناوری تا بازار برگزار می شود. برخی از جلسات این برنامه به صورت حضوری و برخی دیگر به صورت مجازی است.

چهارشنبه های دانش بنیان

چهارشنبه 24 آبان ماه 1402 یکی دیگر از نشست های چهارشنبه های دانش بنیان در محل کریدور فناوری تا بازار برگزار شد. واحد تجاری سازی کریدور هر هفته از شرکت های دانش بنیان برای حضور در برنامه ی چهارشنبه های دانش بنیان دعوت به عمل می آورد. علاوه بر شرکت های دانش بنیان، دارندگان گواهی نانو مقیاس، شرکت های خلاق و آزاد نیز می توانند در این نشست ها حاضر شوند.

هدف برگزاری چهارشنبه های دانش بنیان

هدف اصلی برگزاری برنامه ی چهارشنبه های دانش بنیان، معرفی خدمات حمایتی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان است. علاوه بر میزان حمایت های معاونت علمی، معافیت های سازمانی، نحوه ثبت درخواست در سامانه، نحوه درخواست جهت جذب سرباز امریه، معافیت های مالیاتی بیمه تامین اجتماعی و دیگر حمایت های معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان در این نشست ها مورد بررسی قرار می گیرد.

محورهای اصلی چهارشنبه های دانش بنیان

به طور کلی محورهای اصلی نشست های چهارشنبه های دانش بنیان شامل موارد زیر است:

  • آشنایی شرکت ها به موضوعات حمایتی دولت
  • معرفی خدمات و حمایت های توانمندسازی
  • نحوه بهره مندی از خدمات و مدارک موردنیاز جهت بارگذاری برای استفاده از این خدمات
  • نحوه ثبت نام در سامانه های es.daneshbonyan.ir ، bizservices.ir
  • اختصاص دادن زمانی برای پرسش و پاسخ در انتهای جلسات برای رفع چالش های شرکت ها
  • ترسیم مسیر درست برای رفع مشکلات شرکت ها
  • در اختیار قرار دادن بروشور و فایل جلسات در گروه های مجازی
  • معرفی امتیاز هر شرکت براساس نوع مجوز نوپا، فناور، نوآور جهت استفاده از معافیت ها

ثبت نام در چهارشنبه های دانش بنیان

برنامه ی چهارشنبه های دانش بنیان هر هفته برگزار می شود. برخی از این نشست ها به صورت حضوری و برخی دیگر به صورت مجازی است. متقاضیان حضور در برنامه ی چهارشنبه های دانش بنیان می توانند با واحد تجاری سازی کریدور فناوری تا بازار از طریق شماره تماس های زیر در ارتباط باشند:

02163103232