با توجه به ظرفیت های جذب بالای فناوری در قاره آفریقا مرکز تعاملات بین المللی علم و فناوری معاونت علمی و فناوری رئیس ‌جمهوری در نظر دارد هیات تجاری - فناوری را به شرق آفریقا اعزام کند.
فراخوان دعوت به همکاری در زمینه مشاوره کسب و کار
قالب‌های استاندارد قرارداد همکاری با پرسنل استخدامی و قرارداد عدم افشا توسط موسسه خدمات توسعه فناوری تا بازار ایرانیان (کریدور) تهیه شده و در اختیار عموم قرار گرفت.
فراخوان جذب کارگزار پاویون ملی نمایشگاه هایADIPEC و MEDICA شانگهای دروازه ورود محصولات دانش بنیان ایرانی به شرق آسیا خواهد شد. معرفی محصولات نانو مقیاس
فراخوان جذب کارگزار طراحی و ایجاد ساختار بازاریابی برای شرکت‌های دارای تاییدیه نانومقیاس
رویداد ها