مرکز رشد واحدهای فناوردانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)

مرکز اصلی دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)

شرکت های عضو مرکز

نام شرکت شماره ثبت نوع سهامی
مد زیست سامانه پیشرو ۴۱۶۸۴۸ سهامی خاص

کالاهای مرتبط با مرکز

نام کالا نام شرکت دسته بندی