مرکز رشد واحدهای فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان

مرکز اصلی شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان
استان اصفهان
شهر اصفهان

شرکت های عضو مرکز

نام شرکت شماره ثبت نوع سهامی
بسپار گستر روان مهر ۵۲۰۶۸ سهامی خاص
موسسه تحقیقات علوم مولکولی یاخته فن آور اصفهان ۴۱۰۸ سهامی خاص

کالاهای مرتبط با مرکز

نام کالا نام شرکت دسته بندی