مرکز رشد واحدهای فناوری کشاورزی، منابع طبیعی و صنایع غذایی مشهد

مرکز اصلی پارک علم و فناوری استان خراسان رضوی
استان خراسان رضوی
شهر مشهد

شرکت های عضو مرکز

نام شرکت شماره ثبت نوع سهامی
تحقیقات صنعتی آفتابگردان تابان شرق ۵۶۵۵۵ سهامی خاص

کالاهای مرتبط با مرکز

نام کالا نام شرکت دسته بندی