مرکز رشد واحدهای فناور پارک علم و فناوری استان فارس

مرکز اصلی پارک علم و فناوری استان فارس
استان فارس
شهر شیراز

شرکت های عضو مرکز

نام شرکت شماره ثبت نوع سهامی
برج و بارو فارس ۳۸۵۲۵ مسئولیت محدود
پیک فرزانه پویان( سهامی خاص) ۲۷۰۳۸ سهامی خاص

کالاهای مرتبط با مرکز

نام کالا نام شرکت دسته بندی