مرکز رشد واحدهای فناور پارک علم و فناوری استان فارس

مرکز اصلی پارک علم و فناوری استان فارس
استان فارس
شهر شیراز

شرکت های عضو مرکز

نام شرکت شماره ثبت نوع سهامی
برج و بارو فارس ۳۸۵۲۵ مسئولیت محدود

کالاهای مرتبط با مرکز

نام کالا نام شرکت دسته بندی