مرکز رشد واحدهای فناور پارک علم و فناوری استان فارس

مرکز اصلی پارک علم و فناوری استان فارس
استان فارس
شهر شیراز

شرکت های عضو مرکز

نام شرکت شماره ثبت نوع سهامی
برج و بارو فارس ۳۸۵۲۵ مسئولیت محدود
تارنما گستر پارس لبخند (بامسئولیت محدود) ۴۰۲۶۰ مسئولیت محدود
فن آوران شایان طرح (سهامی خاص) ۲۱۶۶۰ سهامی خاص
فن آوری پزشکی همراه سلامت ایرانیان (سهامی خاص) ۴۶۵۷۰ سهامی خاص
فنی مهندسی سولار ایده نوین آرا (سهامی خاص) ۳۷۷۹۳ سهامی خاص
پیک فرزانه پویان( سهامی خاص) ۲۷۰۳۸ سهامی خاص
کهکشان الکترونیک (سهامی خاص) ۲۰۰۸۸ سهامی خاص

کالاهای مرتبط با مرکز

نام کالا نام شرکت دسته بندی