مرکز رشد واحدهای فناور پارک علم و فناوری استان قم

مرکز اصلی پارک علم و فناوری استان قم
استان قم
شهر قم

شرکت های عضو مرکز

نام شرکت شماره ثبت نوع سهامی
تعاونی نانو بتن امین ۲۱۵۷ تعاونی
نانو زیست فناور اکسیر ۴۳۸۷۱۹ سهامی خاص

کالاهای مرتبط با مرکز

نام کالا نام شرکت دسته بندی