توسعه نانوفناوری آوید

توسعه نانوفناوری آوید

شماره ثبت ۴۶۳۷۷۴
شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۶۰۲۴۷
سال تاسیس ۱۳۹۳/۰۹/۰۱
نوع شرکت مسئولیت محدود
مالکیت خصوصی
ایمیل tonacompany@yahoo.com

ایستگاه ها

نام ایستگاه
ارزیابی محصولات - نانومقیاس

دفاتر شرکت

نوع دفتر استان شهر آدرس تلفن فکس
دفتر مرکزي تهران تهران ‎۰۹۹۰۰۱۹ ۹۰۹۴