برنامه‌ جامع توسعه‌ی کسب و کارهای دانش بنیان ـ تحقیقات بازار

تاریخ : 1396/03/08

تعداد بازدید : 882

0 امتیاز از 0 رای

برنامه‌ی جامع توسعه‌ی کسب و کارهای دانش بنیان ـ تحقیقات بازار

گزارش‌های مطالعه‌ی فرصت:

ـ تحقیقات و راهکارهای مرتبط با بازاریابی

ـ تدوین استراتژی ورود به بازار

ـ تحلیل رفتار مصرف‌کننده


گزارش‌های رصد بازار:

ـ بخش‌بندی بازار

ـ ارزیابی تهدیدها و فرصت‌ها

ـ برآورد بازار و حجم بالقوه قابل کسب در بازار

ـ ترسیمی مناسب از زمینه‌های کاربردی محصول

ـ مشتریان بالقوه محصول و بررسی رقبا و برندهای فعال در بازارfilereader.php?p1=main_c4ca4238a0b923820نظر شما