مشاوره اخذ گواهی نانومقیاس

  • معرفی

ارائه مشاوره فنی به متقاضیان برای توسعه فناوری محصولات تولیدی شامل: مشاوره تخصصی تولید، طراحی و انجام آزمایشات تجربی و تحلیل آماری، مشخصه‌یابی، طراحی و انجام آزمایشات تجربی و تحلیل آماری